A Paola

 

 

                                Oh Paola quand'è pagatu

                                pu addivindà nuschesa!

 

                                Cu l'accendu forestieru,

                                con lo charme da suissesse;

                                che tunivi ind'a quir'uocchi:

 

                                l'alba chiara a Jurundina,

                                queru fuocu ri tramondu

                                a ru mundagnu ri Cassanu,

                                andò lu solu si ni moru

                                pu fa postu a la scuria.

 

                                Si stata com'a stu solu

                                ca luciutu na jurnata.

                                Quera terra ca ti copri,

                                ngi l'ammu standata;

                                nun è terra straniera,

                                è Nuscu,robba nosta!

 

                                                                Pietro Russo               

                 

 

                    Dedicata a Paola Ciminera perita tragicamente in un incidente stradale.

 

                   Suissesse: Con attitudini diverse dalle altre essendo nata e cresciuta in Svizzera