A Ssanti nun fa vuti

 

 

 

Nu juornu ‘coppa Nuscu un cuntatinu

S’accatavu ru scarpu a lu murcatu,

po’ a la Ghiesia, appicciannu nu luminu,

facivu sta prumessa a Sant’Amatu:

 

- Oj Sant’Amà, rru vì stu purzianu:

annasula nu pocu e criri a mme:

si mi ru ffai vurè pù n’annu sanu

ancora novu, i’ ru rrialu a tte!

 

Mancu si avessu rittu n’eresia,

stu povuru tamarru sfurtunatu

pu’ n’annu sanu, pu’ na malatia,

stivu int’a nu liettu suffunnatu.

 

Rissu mo quistu talu a Sant’Amatu :

- Oj Sant’Amà, mantengu la prumessa ;

ru scarpu novu ti r’aggi purtatu,

ma questa vota tu m’he’ fattu fessa!

 

Mo questu scarpu, Sant’Amatu miu

I’ ti ru llassu e nu’ ru vvecu cchiù ;

comu mi n’haggi vistu bbenu iu

accussì ti ru puozzi gurè tu! –

 

                                            Agostino Astrominica