A la Pritura

 

 

- Curri, ti chiama il Giurice,

Formicola Michelu!… -

- Mancu si mi chiamassuru

A la Cortu ri lu Cielu!

 

Viri comu sciassejanu

Attuornu a stu Pritoru:

mi parunu l’Apuòstuli

cu Ddiu nostru Signoru! –

 

- Sedetevi, Formicola,

Appresso a me giurate! –

- I ggiuru, ma rucìtimi

ra me che comandate. –

 

- Ciò che sapete ditemi

di quella sparatoria:

voi foste testimonio,

sapete quella storia. –

 

- Gnorsì, Signoru Giurice,

lu fattu fu ri nottu,

parlannu cu mmuglieruma

suntièttimi ddoi bottu.

 

“ Michè “, rissu muglieruma,

“ ‘sta botta è un po’ sospetta “;

i’ ruspunnietti: “ Stùputa,

è botta ri scuppetta! “

 

- Voi che faceste ditemi

e siate veritiero! –

- Ah, scusa, Signor Giurice,

mo si’ troppu ‘ntruchieru! –

 

                                        Agostino Astrominica