M

 

maccaronu:   maccherone
maccarunāru:   specie di matterello
maccaturičllu:   fazzoletto da naso
maccatųro:   fazzoletto
maccatųru:    fazzoletto
māchina:   macchina
machinčtta:   macchinetta
maciničllo:   macinino
magāru:   magari
māggiu:   maggio
malamčndu:   cattivo
malatėa:   malattia
malaųriu:   malaugurio
mālu:   male
maluōcchi:   malocchio
maluōrtu:   contorto
maluvičndu:   malvivente
mammalųccu:   stupido - sciocco
mammaruōlu:   persona molto legata alla madre - mammpne
mammčlla:   nonna
mammōnu:   fantasma
mandāndu:   chiavistello
mangā:   manvare
mānganu:   mangano
mangiā:   mangiare
mangiatōra:   mangiatoia
māngu:   nemmeno - neanche
maniā:   toccare
mannā:   mandare
mannāggia:   maledizione
mānu:   mano
mānuca:   manica
mappāta:   piccola quantitā di biancheria
mappėna:   strofinaccio - straccio
marčnna:   merenda
maritā:   sposare
marėtu:   marito
mariulėciu:    ladrocinio
mariuōlu:   ladro
martičllu:   martello
martirė:   martedė
marųca:   lumaca
mārzu:   marzo
māscu:   serratura
māsculu:   maschio
massarėa:   casa colonia
māstu:   mastro
matėna:   mattina
matrča:   matrigna
māzza:   bastone
mazzāta:   bastonata
mazzičru:   commerciante di bestiame
māzzu:   mazzo
mbaccė:   impazzire
mbagliā:   impagliare
mbalā:   alzare
mbalātu:   in piedi
mballā:   imballare
mbappinārisi:   impappinarsi
mbastā:   impastare
mbaurųtu:   impaurito
mbčnnu:   appendere - impiccare
mbicciųsu:   intrigante - fastidioso
mbičttu:   in petto
mbėgna:   pelle di animale
mbizzā:   infilare
mbizzicā:   incollare - attaccare
mbōlla:   gonfiore
mbōnda:   in cima - alla punta
mbōnnu:   mettere un carico in testa a qualcuno
mbrazzā:   imbracciare
mbrāzza:   in braccio
mbriacārisi:   ubriacarsi
mbriācu:   ubriaco
mbrōglia:   granello - piccola quantitā
mbrugliā:   imbrogliare
mbrugliōnu:   imbroglione
mbruōgliu:   imbroglio
mbundā:   fermare - finire
mbustulė:   inquinare
mčgli:   meglio
mčlu:   miele
mčnu:   meno
mercātu:   mercato
mčttu:   mettere
mčtu:   mietere
mezzanōttu:   mezzanotte
mėca:   niente
micciaričllu:   fiammifero
micėllu:   gattino
miercurė:   mercoledė
mičrucu:   medico
mičrulu:   merlo
mičrulu:    merlo
miezzijuōrnu:   mezzogiorno
mičzzu:   mezzo
migliatičllu:   involtino di intestino di agnello o capretto
migličra:  moglie
mėlli:   mille
mėlu:   mela
milurdėnu:    uovo vestito con ricercatezza
minčsta:   minestra
mirāculu:   miracolo
miscā:   mischiare - mescolare
mističru:   mestiere
mitā:   metā
mėu:   mio
mmičzzu:   in mezzo - fra
mmiriā:   invidiare
mmōcca:   rovesciare
mō:   adesso
mōnacu:   monaco
mōnacu:    cassetta in legno che conteneva braci utilizzate per riscaldare il letto regge
mōngi:   mungere
mōrbu:   morbo
mōrra:  gregge
mpapucchiā:   imbrogliare                                 
mpizzā:   infilare
mpustātu:   impostato nel portamento
mpuzzuntė:  impoverire
mulignāna:   melanzana
mullčtta:   molletta
mullėca:   mollica
mulōnu:   melone
mulumāru:   mugnaio
mulutrā:   rotolarsi per terra
munā:   lanciare - tirare
munāndu:   spranga per chiudere la porta
mundāgna:   montagna
mundōnu:   montone
munduā:   nominare
munė:   venire
munnā:   sbucciare
munnčzza:   spazzatura
mųnnu:   mondo
mųnnulu:   stracci legati alla sommitā di un bastone per pulire il forno
munnuzzāru:    immondezzaio
munzignōru:   monsignore
muōrtu:   morto
murė:   morire
murrėciunu:   muricciolo
murtālu:   mortaio
murzōnu:   mozzicone
musālu:   tovaglia
muschėllu:   moscerino
musciniā:   maltrattare - sciupare
mųsciu:   fiacco - stanco - svogliato
musčra:   stasera
mussālu:   museruola
mųssu:   muso - labbra
mustāzzu:   baffo
muzzčttu:    contenitore in legno di forma circolare utilizzato come misura per il grano
muzzucā:   mordere
mųzzucu:   morso