O
gna: unghia
ognnu: ognuno
j: oggi
mmunu: uomo
oppuramndu: oppure
ru: oro
osci: soffiare
ottnda: ottanta
ottvu: ottavo
ottbru: ottobre
ttu: otto
va: uova