Estrema unzione

 

 

 

‘Nci fu a Nuscu un tamarru riccu e avaru:

n’onza ri bbenu mai nun fece ar mondo;

com’a stu tirchiu nun ci stea lu paru,

fattu straviecchiu, era muribondu.

 

A quistu ivu a purtà lu Parrucchianu

L’Estrema Unzione a l’urdimu mumentu;

rucivu ‘ntartagliannu stu trappanu:

- Zì Pre’, quannu mi costa st’ungimientu?

 

Sientimi bbuonu mo, zi’ Parrucchià:

ì’ nun ti pagu pu’ mi fa ‘nquacchià;

si po’ quest’uogli nun mi costa niente,

ungimi a mme cu tutti sti parienti! –

 

                                                                       Agostino Astrominica