Funtiglianu

 

 

 

Questa montagna, com’a nu gigantu,

guarda e pruteggi questa Chiesarella,

stu voscu a mmontu fa la sentinella,

campagna e cielu la stanno a guardà.                                                                       

 

Madonna cara mia ri Funtiglianu,

ognunu qua Ti supplica e Ti onora,

puru ‘sta Ghiesia mo è cchiù bella ancora

e quanta ggente stanno attuornu a Tte!

 

A chi Ti feci questa casa bella

cu ffede, sacrifiziu e amoru santu,

Vergine cara, sott’a quistu mantu

prutieggi sempu e bbinirici Tu!

 

Che festa qua lu quindici r’austu!

parena na città questa campagna,

parèa nu munumentu sta montagna

chi Ti guardava pu’ Ti salutà.

 

Cannelu, lampiuncielli, ‘ntorce a vvientu

ra luntanu parevano cchiù bellu,

e ‘ncielu s’affacciavanu ru stellu…

mmiez’a ru stellu ‘nci lucivi Tu!

 

Tu sienti si’, madonna mia, che coru…

so’ mmigliara ru voci a ffa ‘stu cantu,

sta canzuncella è amoru, è ggioia, è chianti:

vi’ quantu bbenu nui vulimu a Tte!

 

La sentu ra luntanu ‘sta preghiera

- “Madonna, Tu si’ la dilizia mia!…

O quant’è bbellu ri chiamà Maria;

Vergine, la speranza mia sì Ttu!”

 

Stu punzieru e stu coru, oj Chiesarella,

volanu a tte mo ca ti sto’ luntanu.

Madonna cara mia ri Funtiglianu,

int’a stu coru miu stai sempu Tu!

 

                                                           Agostino Astrominica