L’appuntamentu

 

 

 

Sarvatoru                   Sienti, o mi ni vacu iu

                                    o mo ti ni vai tu.

 

Cuncìttella                  Tu vattennu, scemu miu,

                                    nun ti vogli vurè cchiù!

 

Sarvatoru                   Tu mi rai st’appuntamentu

                                    pu’ mi fa quistu trascurzu?

 

Cuncìttella                  T’aggi rittu:- Si ‘nu turzu! –

                                    mo che atu t’aggia ri’?

 

Sarvatoru                   Iu so’ turzu? Il suttuscrittu

                                    Sarvatore Muntefusco

                                    lu canosci tutta Nuscu.

 

Cuncettèlla                Ca è nu veru baccalà!

 

Sarvatoru                   mo ti lassu e mi ni vacu

                                    senza ri’ cchiù na parola,

                                    i’ mi sposu a na figliola

                                    ch’è cchiù bella assai ri te.

 

Cuncittèlla                  La canuscu questa sposa

                                    chi amureggia pu’ mistieru,

                                    si ti faci cavalieru

                                    che risatu m’aggia fa!

 

Sarvatoru                   Chi mi sposu tu nun sai:

                                    tengu cienti nnammuratu.

 

Cuncittella                  I’ mi sposu a comp’Amatu

                                    chi sta ancora appriess’a mme.

 

Sarvatoru                   Cuncittè, cu quir’alloccu

                                    nun farrai na bbona vita,

                                    meh, facimula finita,

                                    ì’ la paci vogli fa.

 

Cuncittèlla                  Sarvatò, ti n’apprufitti

                                    ca si’ tu lu primu amoru.

 

Sarvatoru                   Ma tu sai ca Sarvatoru

                                    volu bbenu sulu a tte.

 

Cuncittèlla                  A te cercu scusa iu,

a me cerca scusa tu.

 

Sarvatoru                   Vienitennu, amoru miu

 

Cuncittèlla                  Vieni, nun sciarramu cchiù!

 

                                                                         Agostino Astrominica

                                                                        Musicata da Giovanni Mangiacapra