L’urdinanza ri lu sinnucu

 

 

A Piazza trinità, ‘ncoppa Castiellu,

‘nci stevanu tre porci ‘int’a na stalla;

rucivu mo lu puorcu a lu purciellu:

            - Lu Cumunu ha smammatu n’ata palla.

 

      Embè, senza criteriu né crianza,

      lu Sinnucu mo ha fattu l’urdinanza

      ca tuti li maiali, pu nu mesu,

      nun ponnu circulà pu lu paesu.-

 

      La scrofa murmuriavu :- Che cuscienza !

      L’omu è l’esempiu ri ricanuscenza;

      li maiali ra vivi so’ schifati,

      ma roppu muorti accisi so’ stimati.

 

      ‘Ncoppa castiellu e a lu quartu ri vasci

      si nun ci jamu nui, llà chi ‘nci pasci?

      Fannu i’ a spassu tanta mariuncielli

      e caccianu ra Nuscu li purcielli.-

 

      Rucivu lu puorcu:- Ma che purcaria:

      pu lastrucà ogni chiazza e ogni via

      lu Municipiu ha fattu tanta spesu,

      mo volu spupulà miezu paesu.-

 

                                                     Agostino Astrominica