La gatta ri lu sacristanu

 

 

 

‘Nnant’a la porta ri la sacristia,

a lu vicu, gnorsì, ri lu Purtusu,

steva na gatta, mo pu quera via

jeva nu canu siccu e paurusu.

 

- Tu a cchi sì ggatta? – li rissu lu canu;

- Songu la gatta ri lu sacristanu;

ri serici mi songu saziata

e mo mi pigliu r’aria na bbuccata.

 

Int’a la Ghiesia e a la sacristia

ri surici nun c’era carestia,

qua, mo chi tuttu hannu rimessu a nnuovu

li suricilli, embè, sempu ru ttrovu. –

 

- Si nnatu furtunatu, oj miscionu,

‘int’a sta Ghiesia tu sì’ lu patronu;

si trasu iu succeru ir pandemòniu

mancu si ‘nci trasessu lu demoniu. -

- Si mo a sta qua tu fussi cundannatu –

rissu la gatta – già fussi arraggiatu,

strillassi com’a ccanu ri crapari

o com’a li cantanti strillazzari.

 

Si l’Arcipretu mo mi rà lu sfrattu,

vacu a lu sindacatu ri ru ggattu;

nun m’hannu fattu assicurazionu,

mi spetta mo la liquidazionu. –

 

Rissu lu canu: - Nun ricavi niente

si llà nu tieni amici né parienti;

si nun porti la zuppa a lu gattonu,

ti rannu tuortu si tu hai raggionu.-

 

E la gatta:- Si fossu na ‘ntrucchesa

mi n’avess’a scappà stasera stessa,

ma i’ rormu, mangiu e bevu sulamentu,

nun guardu e nun mi curu ri la ggentu.

 

Sapissi quanta fàuzu bbizzocu

venunu a prufanà stu Sacru Luocu;

si vatti ‘mpiettu lu chiappu ri ‘mpisu,

crurennusi ca vaci ‘mparavisu.

 

Tu mo ti pienzi, caru canu miu,

ca ognunu venu qua pu prigà Ddiu?

Che ‘nciuci, che bbuscìù certu ccummaru

venunu ‘arruvacà ‘nnant’a st’Artaru!

 

Ru scienti circà graziu a lu Signoru

e po’ si vannu ‘nfrontu tra ri loru,

po’ questa ggentu sciarratara e matta

rici ca nui facimu canu e gatta.

 

Rumanivu lu canu frasturnatu,

rucivu pò :- mi sò scandalizzatu !

Si la gentu cummettu st’eresia,

ì’ so’ cuntentu ri la sciorta mia.

 

Nun si scordari me la pruvvirenza

E mi sentu pulita la coscienza.

Ra sta Ghiesia li mali cristiani

a mozzuca cacciassuno li cani!

 

                                                           Agostino Astrominica