Lu saziu e lu riunu

 

   
               Rissu na crapa a na morra ri pecuru:

-         Rici ir pruverbiu: “Mangia e fa mangià”;

tre animali surtantu oggi si sbafanu

e l’ati attuornu ru stanno a guardà.-

 

La pecora ricivu:- Tu contentati,

tu cu ru ccornu ti fai rispettà,

i’, chi nun sacci rà curnatu e càuci,

ru ppruputenzu aggia suppurtà.-

 

Punzavu lu muntone:- Vrènna, eruva

mangianu senza scuornu, a sazietà

puorci ri ‘ngrassu, ciucciarielli e pàparu;

embè, lu munnu r’oggi accussi va!

 

                                                        Agostino Astromina