La Penitenza

 

 

 

Int’a la Ghiesia sta na campagnola,

guarda a la porta e sempu cchiù si ‘ncanta;

ra cchiù ri n’ora llà sta na figliola:

stennu la manu nt’a l’Acqua Santa.

 

- Sienti, bella figliò, rimmi na cosa:

ra n’ora stai ‘mpalata e nun ti muovi;

aggi pazienza, i’ songu curiosa…

ma tu int’a st’Acqua Santa che ‘nci trovi?

 

- M’allisciavu la manu Sarvatoru…

p’ ppinitenza mo lu Cunfussoru

m’ha dittu ca pu’ n’ora aggia sta qua

e la manu int’a st’Acqua aggia sciacquà. –

 

- Ah…menu malu ca m’he’ dittu questu :

allora i’ mi la squagliu priestu priestu,

ca si stu preutu tenu stu punzieru,

qua mi faci spunzà ra capu a pperu!

 

                                                           Agostino Astrominica