La prova

 

 

 

- Pozz’arraggià! Lu vi’ quiru struzzinu:

ha ‘mpuzzuntutu tuttu lu paesu;

rà li sordi a ‘ntirressu st’assassinu

a lu trenta pù ccienti pù ogni mmesu.

 

Vi’ che superbia…vi’ che ffaccia allera

tenu stu mariuolu ri via nova,

tu sai…e nu’ lu puoi mannà ‘ngalera,

ca nun si po’ accusà senza na prova.

 

Mo guarda llà: chi è quiru guaglionu

mm’iez’a li carbinieri ammanuttatu?

Int’a na massaria, a lu Pulònu

Tre o quatt’ova stanotte avu arrubbatu.

 

Nu’ lu sapeva fa lu mariunciellu,

s’è fattu ‘ncastagnà lu puvuriellu.

Siccome ri stu furtu ‘nc’è la prova,

stu fess va ‘ngalera pù quatt’ova.

 

                                                            Agostino Astrominica