LI TURISTI A NUSCU

 

 

Oggi nu fattu qu mo v'aggia r

c'ogni annu accuss vaci a firn!

 Passatu giugnu a Nuscu gi si veru

li villeggianti preparanu la feru.

Gentu mai vistu, ri Roma, ri Milanu,

gentu che parla nu dialettu stranu.

Ci accupanu ru cchiazzu e quannu poi

ti sienti rr, magari,- Ma che voi?  

Cuntienti tutti e, ra questa altezza,

si guardanu ri Nusco la bellezza.

E...asputtannu ca sta gentu sgombra

ri li turisti nui ngi stamu a l'ombra,

 finu a settembre. Ti ringraziu Diu

ca finalmente Nuscu torna miu.

Stu paravisu mo mi voglio gru,

cu stu paesu ognunu si ni moru.

sta poca gentu qua, la furtunata,

si piglia a Nuscu bona e mala annata.

Quannu l festa la faci sempu ncoru

ma nziemi chiangi si quaccunu moru!

Ri tanta gentu, veramentu tanta,

restamo i, Matucciu e Cannillinu,

Gennaru, Fonzu e Amatu Papalinu,

Totoru e Terramotu cu Besci,

Cesaru e Masto Fioru cu Gag.

Arcangiulu e Tuscanu cu lu vinu

e sempu fatiannu mast'Arbinu.

Lu sinnacu, ru guardiu e Mim Fuscu

rustamu sulu nui ... ma stamu a Nuscu!

 

                                                                                    Andrea Sichinolfi