Lu riasiellu

Antichissima litania recitata al cimitero

 

 

 

Riasiellu, riasiellu,

Si salvu e non si billu,

Addio, addio Creatòru,

Venu lu giùruciu cu lu priòru

A giurucà lu peccatoru

Sonarrà lu squillu ri tromba

Ogni malu e ogni romma.

La justizia a chi la romma, Susciterà.

Na criatura in’ta a n’antica sibilatura

O per opera o senza paura

O tremenda maestà,

Rufresca l’anuma (nome del defunto)

Cu nu Santu ri pietà

Rangi a mentu la gloria ri Ddio

Tu mi facisti accuntu mio

Tu mi criasti e Tu mi salvasti

Rangi la finu ca questa già abbasta

Cu mia culpa e nun ‘ngià comu rucisti

A lu bbuonu ladronu speranza li risti

Io ti prego e nun so degno

Tu sulu Signoru mi puoi fa degnu

Rei rei e passa regno

Rei rei e separati

Maliritti in’ta lu fuocu

-‘ngiè lu scrittu-

Tu chi ‘ncielu ‘nterra rumma

Tu chi ‘ncielu, ‘nterra criri

Cundannatu cu tantu affannu

Lu giudizio castullusu

Va allu iustu e allu pietuso

Lu riasiellu lacrimusu

Venu lu regnu a lu ripuoso

Quanto è bello lu Bambiniello

Quanto è bello lu piccirillu

‘Nci faci annalummà.

 

 

 

Tratto da “NUSCO: Profumi e sapori d’antico”