Matucciellu ri capannella

Foto Gerardo Sichinolfi