a capusņtta:   a testa in gił
a la smčrsa:   al contrario
a mancuso:   esposto a nord
auannu:   quest'anno
che bai asciannu?:   cosa vuoi?
com'a nu lepru:   velocemente
cu l'anuma mbaci:   tranquillamente
cuongi, cuongi:   piano, piano
fa lu mussu:   portare rancore
ind'a na botta sola:   all'improvviso
jąppuca, jąppuca:   passo, passo
mbonda ri pieri:   silenziosamente
mica 'nduttu:   niente
musera:   stasera
na 'ndecchia:   un po’
ndramenti ca:   nel frattempo che
nu li rą canzu:   non dargli tempo
nu squicchiu:   un po’
si n'ascivu cu miraculu:   fu fortunato