Nun fa miraculi!…

 

 

Che dici a ffà sti Pater Ave e Cloria,

nun perdu tiempu a dì stu llitaniu;

si quistu santu tuu nun fa miraculi,

nun purtà ru ccanelu i sacristia !

 

Chi è ffurtunatu, puru ‘mparavisu

trova lu santu suu miraculusu,

embè, si mi vuressu mur’ ‘mpisu,

lu santu miu è surdu e ‘ntussucusu.

 

‘Nci stanno pur’a nuscu ciert’arùculi

chi ffannu qua lu paravisu loru:

songu gallettu tostu chi nu’ spònzanu

e manc’a Cristu fannu nu favoru.

 

Si quistu santu tuu nun fa miraculi

che ‘nci ru ffai a fa tanta prighieru?

rilli accuss’:- Si’ sempu quiru ‘ntontaru:

cumpà, int’a l’uortu già ti sacci puru! –

 

                                            Agostino Astrominica