Rimpatriata

 

 

 

Lu Carmunu: ‘sta festa che passionu:

nui la punzamu, si, pu tuttu l’annu;

mi pari allora ri turnà guaglionu,

li ventitre r’austu sto asputtannu.

 

Si sto luntanu, pu ‘sta festa tornu

com’attiratu ra na calamita,

l’amici cari chi mi vecu attuornu

mi fannu ricurdà tutta na vita.

 

Sessant’anni ri vita songu assai…

Ma ‘i nun ci penzu e mi sentu filici;

mi pari ri scurdà tutti li guai

quannu mi trovu mmiez’a quisti amici.

 

A questa chiazza e pu’ sta stretta via

vecu l’orchestra e l’archi com’allora;

che bella luci a gas…che allegria…

quiri apparati vecchi i’ li vecu ancora.

 

Stevami attuornu a queru bbancarellu

pu’ accattà la cupèta o ru’ tturronu,

nu gelatu, la ‘nzera ri nucellu

e po’ na bella fella ri mulonu.

 

-Sti mulini, guagliù, costanu pocu,

russi russi, so’ chini ri fuocu;

cu nu miseru sordu chi unu caccia

po’ mangià, vevu e si lava la faccia.-

 

Pippinu Ciciretti, tengu a mmentu,

s’addicriàva mangiannu lu mulonu,

ma po chiangivu disperatamente

pucchè s’avea macchiatu lu cazonu.

 

Andrea Muluziu, pu carmà stu chianti,

li rivu na pastorella: na “Maria”,

quistu rigalu comu pu n’incantu,

tramutavu lu chiantu in alligria.

 

Guidu Marinu cchiù si sciasciàva

cu nu vistitu ri marinarettu,

tutta la cricca nosta po’ sfuggiava

li vistitielli nuovi e ru ppagliettu.

 

Lu sartu miu, Stefanu ri Grella,

cuseva a manu, a la ausanza antica;

mi ‘nfaguttava int’a na giacchitella

rucennu:- Tu po’ crisci, bbinirica!-

 

Giuvanninu Muluziu si ‘ngignava

lu vistitiellu nuovu cu baldanza;

lu stessu sartu lu cunfiziunava

fattu pu la crescenza, cu abbunnanza.

 

Mi ricordu Danielu ri Lanzetta,

vustutu chi parèa nu nilurdinu:

purtava a la staggionu la paglietta,

ri viernu lu cappiellu “Bursalinu”.

 

E a chi si scorda ri Alfredu Barbonu :

pu ‘sta festa facèa na gran tuletta,

si muttèa cchiù luongu lu cazonu

e cchiù attillata e ‘nzista la giacchetta.

 

Mentre la banda ‘mpiazza stèa sunannu

o “Li Pagliacci” o “La Cavalleria”

com’a ccavalli levami zumpannu,

facennu li pagliacci pu la via.

 

Pu quiri vichi iu cu sti guaglioni

tuzzuliannu li purtuni;

che spassu po’, che strilli, che risata

si ‘ncuolu ‘nci arrivava n’arracquata.

 

Tuzzuliannu a la casa ri li Bbrei,

rucèa ron Micalangiulu:- Oj babbei,

vuniti a sfruculià puru ri nottu…

malandrinielli, jativi a ffa fottu!

 

Danielu ra l?america è turnatu

pu ppocu tiempu, llà s’è fatt’onoru:

Guidu Marinu a Napuli è avvocatu,

Pippinu puru llà fa lu dottoru.

 

S’è fattu ognunu na pusizionu,

‘Ndrea Muluziu è rumastu scapulonu,

mo Giovanninu faci lu ‘ngignieru,

ma nisciuni ri nui è Cavàlieru.

 

Na storia antica…na tale persona

‘nci ricurdamu, stanno ‘ncumpagnia;

mo sienti, s’…la banda ‘mpiazza sona

puru stasera “La Cavalleria”!…

 

Che bella rimpatriata è stata questa;

vuniti a Nuscu, amici, a la staggionu!

Na vota a l’annu, armenu pu’ ‘sta festa

Vulimu fa ‘sta bella riunionu!

 

 

                                                Agostino Astrominica