Roppu la cunfisionu

 

 

 

 

I’ m’aggi fattu mo la cunfissionu

e ancora m’aggia fa la penitenza;

embè, nun vogli fa murmurazionu

mo chi m’aggi lavatu la coscienza.

 

M’hannu rittu, Cuncè, che a comp’Amatu

la migliera l’ha bbuonu ‘ncurunatu,

quera l’avèa già fattu cavalieru

quannu steva a sirvì cu lu ‘ngigneru.

 

La vi’ quera figliola, è di Caserta,

comma Cuncetta mia, che cap’allèrta!

Vaci girannu cu ru vvestu cortu:

faci la mostra ri ru ccosciu stortu.

 

‘Mpiettu a la figlia ri Rusaria Cuozzu

San Giuseppu passavu lu chianuozzu;

si tuculeja com’a na ballerina,

nun veru ca è rudutta na pappina!

 

Comma Cuncè, stu preutu furastieru

embè, mi faci fa malu punzieru;

rici ca quera femmina è la soru,

ma che si songu si ru sannu loru.

 

Lu vi’ Ciccillu: è statu a Nuova Yorca

e la migliera qua facèa la porca;

mo cu lu mariulìciu e cu ru ccornu

riccu e cuntentu ha fattu qua ritornu.

 

Vi’ ronn’Andrea, mo si ni vaci a caccia

cu scuppeta, carniera e la borraccia;

va a caccia ri figliolu e no r’aucielli:

“a gattu viecchiu topi tinnirielli”.

 

Queru chi m’hannu rittu i’ mo ti ricu:

ri li fatti ri l’ati nun mi ‘ntricu;

nun mi ‘mpacciu, nun vecu e nun ci sentu,

parlu sulu pu’ ddittu ri la ggentu.

 

I m’aggi fattu lu cunfussionu

e mi vulessu fa la Cummunionu;

nun parlu e nun mi ‘ngannu la coscienza:

Cuncè, mi vacu a ffà la penitenza.-

 

                                                     Agostino Astrominica