Spusativi!…

 

 

                       I

 

Quistu paesu è nu ggiardinu splendidu:

che rrosu e gigli e violu;…

com’a sti fiuri profumati, cririmi,

so’ a Nuscu ru ffigliolu.

St’uocchi turchini o niri si ti guardanu

lùciunu com’a stellu,

cu quera grazia loru ti ‘nnammoranu

o biondu o brunettellu.

 

           Oj ggiuvinotti scapoli,

           questa è la megli età:

           vuniti a Nuscu subbutu,

           vunitivi a spusà.

           Com’a nu lampu volanu

l’anni ri ggiuventù,

           vuniti qua, spusativi,

           nun ci punzati cchiù!

 

                       II

 

Quistu paesu ti sulleva l’anuma,

lu coru fa cuntentu;

Qua, a Nuscu, cu l’addoru ri quest’aria,

rispiri sentimentu.

‘Sta primavera nosta ti delizia,

ti sana e ti cunzola;

pari na primavera roci e amabile

a Nuscu ogni figliola

 

           Oj ggiuvinotti scapoli,

           questa è la megli età,

           vuniti a Nuscu subbutu,

vunitivi a spusà.

           Com’a nu lampu volanu

           l’anni ri ggiuventù,

vuniti qua, spusativi,

nun ci punzati cchiù!

 

Per finire

 

           Questu figliolu subbutu

           vunitivi a spusà

           si no po si mmaritanu

           e vui stati a guardà.

 

 

                                                Agostino Astrominica

                                               Musica da Giovanni Mangiacapra