Testamento di carnevale

 

 

 

Steva sagliennu ra li Sparanielli,

ni tuneva ri stangielli:

vottu, spasu, ramiggianu,

congu, piatti, mulignanu,

sasicchi, prusotta, subbursatu,

cannuoli, maccaruni e frittatu.

Vuleva rÓ a ogni ittau

miezz'a la chiazza ri Sand'Amatu

tutta la robba chi i' tuneva;

ma, arruvatu a ru Fundanellu, 

m'annu futtutu tuttu

puru ru tianiellu.

So rumastu cu lu mutandu,

nu calzinu e nu miezzu guandu.

Ma i' zompu sembu com'a nu grillu

tantu so tuostu, nzistu e arzillu.

E siccomu nun sacci sta cittu

e la lengua pongi ancora, 

sia sandu e binirittu

chi mi sendu a vindunora.

Nun tengu robba ra vi lassÓ?

che ngi n'importa,

ngiamma spassÓ.

Perci˛ vi lassu ri la vita mia

canzonu, ballatu

e tant'alligria.

 

 

                                                         Giuseppe Della Vecchia