VIENI A NUSCU, SIGNURI'

 

  

I

In cittÓ cu stu caloru 

tu addivienti na mappina,

vieni a Nuscu, signurina,

qua ti puoi 'mmaritÓ.

'Ncoppa Nuscu, sienti a mme,

tu si' Papa e ti si' Rre!

Ron Pascalu Montefuscu

cu Francesca Bergamasco

Ĺncoppa Nuscu,

int'a lu voscu

si vulŔanu rinfriscÓ.

La Francesca fra le frasche,

tosca tosca,

fresca fresca,

stu Pascalu tanto adesca

che Pascalu poi spos˛.

Signurý, tu truovi a Nuscu

aria fresca, ricca pesca.

Puru tu, com'a FrancÚsca,

nu Pascalu puoi pescÓ.á

 

II

 

Nui facimu 'ncoppa Nuscu

ź sciacqua Rosa e bivi Agnese ╗;

na figliola a stu paesu

venu, sposa e resta qua.

Qua si Ŕ secca po' 'ngrassÓ

e si Ŕ chiatta po' affinÓ.

La fantesca ri Francesca

si chiamava Pia Ventresca;

'ncoppa Nuscu

la fantesca

si vunivu a rrinfriscÓ.

Fra le frasche, sotto al chiosco

stava al fresco la Ventresca;

Prisco Fusco, il guardiaboschi,

fu adescato e vi casc˛.

Stannu qua ddoi sposu frescu:

la Francesca

e Pia Ventresca.

Signurý, si vieni a Nuscu

ti 'mmariti puru tu. 

 

                                Agostino Astrominica

                                 Musicata da Michele Mongelli