Nuscu, paesu miu!…

 

                                                                                     I

 

 

Ti penzu, Nuscu, ‘ncopp’a sta montagna,

stu coru miu ti cerca e vola a tte;

mmiez’a ru vverdu ri questa montagna,

bellu e ggintilu, pari nu buchè.

Paesu miu, pu’ mme si’ sempu tu

Ricordu e nustalgia ri ggiuvuntù.

 

                        Tu ri la “Verde Irpinia”,

                        Nuscu, si’ perla rara,

                        ti tengu int’a quest’anuma,

                        oj terra mia cchiù cara.

                        Si sto luntanu, cririmi,

                        mi smaniu, sai pucchè?

                        Ti penzu, ti disideru,

                        ti chiamu e vogli a tte!

 

                                                                                     II

Nu “cantucciu ri lci” è stu paesu,

e nu ciardinu ri semplicità,

e stu populu affabbele e curtesu

quannu lu tratti cu sincerità.

Si ‘stu paesu miu caanusci tu,

oj furastiè, nun ti lu scordi cchiù!

 

                        Tu ri la “Verde Irpinia”,

                        Nuscu, si’ perla rara,

                        ti tengu int’a quest’anuma,

                        oj terra mia cchiù cara.

                        Si sto luntanu, cririmi,

                        mi smaniu, sai pucchè?                      

                        Ti penzu, ti disideru,

                        ti chiamu e vogli a tte!

 

Per finire

 

Paese miu, si’ bbellu, sai pucchè?

Mmiez’a ‘stu vverdu pari nu buchè!

 

                                                             Agostino Astrominica

 

                                                            Musicata da Michele Ebreo