Lu castiellu

 

Che ne' è rimastu mo ri stu castiellu?

Quattu mura ammuffutu e sgarrubbatu;

'nu millenniu ri vita è già passato

sulu stu pretu stannu ancora qua.

 

Fantasticu guardannu stu castiellu:

mi torna a lu penzieru e a la memoria

lu Mediu Evu e tutta quera storia

chi mi 'mparai tantu tiempu fa.

 

Ra quistu postu tutta la vallata

chi guardava ruceva: Ti conoscu !

Perciò stu paesu si chiamava Noscu,

Oggi si chiama Nuscu sta città.

 

Si sbizzarrisci mo sta fantasia...

Ah, stu punzieru miu comu corru !

I' veru ancora attuornu 4 torru,

ma suli quattu massi stannu llà.

 

Sentu ancora lu cuornu e la campana

sunà, ra cimma a quera torra snella;

chiamava "all'armi" lla' la sintinella

si lu nimicu steva pu arrivà.

 

'Si sunteva stu suonu ogni matina

appena appena chi schiarava iuornu

sta voci rauca comu a nu latuornu

ruceva: E' gghiuornu, iati a fatià !

 

E partunu iscannu cienti strali

ra tanta feritoru e ballaturi;

comu sannu curpì sti tiratori...

Quanti nimici mo fannu carè !

 

Botulu, cataratti, trabbucchetti,

passaggi e grottu scuru sotta terra...

si cumbattennu si purdeva la guerra

li Castillani si ni ievanu llà.

 

Qua mo tuttu è silenziu...tuttu è paci...

nun smania cchiù mo questa fantasia,

mi ruscetu e guardu questa terra mia,

quistu paesu miu faci 'ncantà.

 

Mi guardu attuornu...'Vi che paravisu !...

Mo ri partì nun tengu lu curaggiu;

si fossu 'nu pittoru stu paesaggio

cu che frevu vulessu arritratta.

 

Si vieni amicu 'ncoppa a stu castiellu

ti sienti int'a lu coru 'na priezza !

Guardati attuornu e viri che bellezza

che ti sulleva e nun la scuordi cchiù.

                                                         Agostino Astrominica