Lu stemma ri Nuscu

Stu stemma nuostu svela chiaramentu

lu caratteru veru ri sta ggentu;

quistu stemma ri Nuscu, oi furastieru

è nu simbulu chiaru e viritieru.

 

'Ncopp'a lu scudu 'nci stà lu serpentu,

quistu, com'a stu populu è prurentu;

però, si tu li rai na scarpusata,

ti faci pagà cara 'sta sbrasata.

 

Qua, furastiero, sii lu benvenutu,

tu qua sarrai stimatu e benvulutu,

ma si ri guappiciellu fai na mossa,

ti pigli po na bbona rotta r'ossa.

 

Oi furastè, si vieni a stu paesu

t'accogli cu la parma ogni Nuschesu,

ti facimo st'invitu e sta prumessa

però ricorda: "qua nisciuni è fessa".

 

Quistu stemma ri Nuscu oi furastieru,

mo stampatellu int'a lu punzieru.

Rici'sta serpa: "I agiscu cu prudenza,

ma guai pò si perdu la pacienza ! "

                                                        Agostino Astrominica