A Sant'Amatu

 

Int'a lu coru stai ri stu paesu:

mmiez'a sta chiazza nosta  'nci stai Tu;

Int'a stu coru Tu bellu e curtesu

n'ci custurisci e nun  'nci lassi cchi¨.

 

Oi Sant'AmÓ, nui ti vulimu benu,

si lu Patronu Tu ri sta cittÓ;

Tu ri stu ggentu nostu affanni e penu

ra seculi sapisti cunfurtÓ.

 

Primu pastoru nuostu caru e anticu,

primu Vescuvu Santu fusti qua,

ri stu populu fusti sempu amicu;

stacci vicinu e nu 'l 'abbandunÓ !

 

Quantu vulisti benu a questa terra !

che esempiu fusti, oi santu ri virt¨ !

Puru mo la firita ri la guerra

'ncopp'a stu mantu ancora puorti Tu.

 

Porta stu bellu vrazzu tuu r'argientu

cu la riliquia tua ri santitÓ,

pu lu campagnu va com'a lu vientu,

va pu ogni casa ri questa cittÓ.

 

E passa e va cu quistu brazzu santu,

sti figli Tuoi mo binirici Tu;

accuogli oi Sant'AmÓ, sott'a stu mantu,

quistu paesu e nu' lu lassÓ cchi¨ !

 

Mo stu vescuvu e lu Pastoru

la diocesi guverna a sta cittÓ;

Tu prega Diu ca quistu succissoru

avessu sempu grazia e santitÓ.

                                                                                  

                                                     Agostino Astrominica